Deixa que el coneixement creixi i creixi i així s’enriqueixi la vida humana
Cursos 

Spring on campus, May 2016. (photo by Jean Lachat)
Spring on campus, May 2016. (photo by Jean Lachat)

Des del setembre al desembre d’aquest any Alonso impartirà un curs de 10 setmanes a estudiants de grau i postgrau de dita universitat. El curs, titulat amb el nom de Stochastic Processes in Continuous Time: Ecology and Epidemiology (Processos Estocàstics en Temps Continu: Ecologia i Epidemiologia), s’oferirà a través del Departament d’Ecologia i Evolució de la Divisió de Ciències Biològiques de la mateixa Universitat de Chicago.

La platja de Blanes i el delta de la Tordera: Passat, present i futur
Noticies

rius i rieres

La platja de Blanes i el delta de la Tordera: Passat, present i futur, és una exposició organitzada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) a través del grup de sistemes socio-ecològics en ambients marins i costaners i l’Ajuntament de Blanes a través de l’Arxiu Municipal que pretén donar una visió general del que és i ha estat la platja de Blanes des del port a la desembocadura de la Tordera al llarg del temps, sense renunciar a fer propostes de millora i prospeccions sobre el seu futur. La platja és la zona d’interacció entre el medi marí i el medi terrestre i sempre ha estat un espai molt important per a la vida i les activitats de les societats establertes al seu voltant, tant des del punt de vista ecològic com econòmic.

IMG-20170621-WA0007

Premiat per triplicat un dels treballs de recerca dirigits al CEAB
El CEAB a les escoles

El treball de recerca de batxillerat de l’Eric Alegret Olivé de l’Institut S’Agulla de Blanes, titulat “Aproximació a la diversitat de microorganismes: Estudi fenotípic i genotípic del microbioma de conills salvatges com a via per a introduir-se al món de la Microbiologia”, ha rebut aquest any 2017 ni més ni menys que 3 primers premis: el 1r premi de les exposicions del pòster científic del Treball de Recerca per l’Ajuntament de Blanes (17 juny), el 1r premi Argó de la Universitat Autònoma de Barcelona (20 juny) i el 1r premi Cirit de la Universitat de Vic (22 juny). El treball va ser dirigit des del CEAB pels doctors Emilio O. Casamayor i Xavier Triadó.

Les dessalinitzadores són una bona opció per fer front a la manca d’aigua
Noticies

noticia ellas2

El món de les dessalinitzadores i la seva problemàtica segueixen estant a l’ordre del dia en relació al seu rendiment i cost energètic. El programa Vox Pop de l’europeu Canal Arte s’ha tornat a interessar pel conflicte que encara roman amb les dessaladores a l’estat espanyol, on la major part dels projectes menystenen l’impacte dels vessaments de salmorra sobre els ecosistemes litorals protegits com les praderies de posidònia.
Aquesta problemàtica en concret va ser estudiada per l’Esperança Gacia i l’Enric Ballesteros, investigadors del CEAB, juntament amb d’altres experts espanyols en aquest àmbit (Gacia, 2007). I els resultats d’aquest estudi varen servir per a donar valors i recomanacions relacionades amb els abocaments de la salmorra que resulta del procés (Sánchez-Lizaso, 2008).

La bioenginyeria incrementa la capacitat d’autodepuració dels rius receptors d’efluents de les EDAR
Noticies

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Les plantes aquàtiques capten els nutrients del medi on viuen i són capaces d’eliminar gran part de les substàncies dissoltes que arriben al riu com a conseqüència de l’activitat humana. Poden absorbir fins a un 40% del nitrogen dissolt en forma de nitrat i amoni procedent dels efluents d’aigües depurades. A més, el seu sistema d’arrels, estimula la comunitat microbiana, que pot eliminar molt més nitrogen que els vegetals per si mateixos. És a dir que l’acció conjunta entre les plantes i els microorganismes associats a les seves arrels poden augmentar la capacitat natural d’autodepuració dels rius, complementant així a la feina de les depuradores en l’eliminació dels contaminants.