Chemical Analysis Laboratories

Analytic Chemistry

Staff

Scientific manager:  Dr. Lluís Camarero (camarero@ceab.csic.es)
Lab Manager:  Susanna Pla (spla@ceab.csic.es)

Description

Equipments

Inorganic laboratory

Staff

Scientific manager:  Dr. Miguel Ángel Mateo (mateo@ceab.csic.es)
Lab Manager:  Roser Ventosa

Description

Equipments

Organic laboratory

Staff

Scientific manager:  Dr. Marc Ventura (ventura@ceab.csic.es)
Lab Manager:  Dra. Montserrat Soler (msoler@ceab.csic.es)

Description

En aquest laboratori es preparen mostres per a realitzar talls histològics en parafina. També hi ha una petita àrea de treball per a la preparació de mostres diverses.

Equipments