Sóc estudiant de doctorat a la Universitat de Barcelona. El meu projecte de tesi tracta sobre la consistència espacial dels moviments de les aus marines. Durant els últims 5 anys he estat capturant i recapturant individus d’una espècie de mida mitjana, la baldriga cendrosa, seguits amb diferents aparells de seguiment (geolocalitzadors i registradors GPS) a les Illes Canàries, i també en altres espècies similars de l’Atlàntic. Les implicacions de la consistència a diferents nivells (de l’individu a la població i d’escala anual a interanual) per a la planificació i gestió d’àrees marines protegides i l’impacte de la plasticitat comportamental en la dinàmica poblacional constitueixen el marc de la meva tesi. Paral·lelament, durant aquests anys també he treball en altres aspectes com l’ecologia tròfica mitjançant l’ús d’isòtops estables, la interacció amb pesqueries, o l’anàlisi de patrons migratoris d’aus marines i terrestres. En els últims dos anys he treballat com a investigador i coordinador del projecte “Sentinelles del mar: Seguiment remot de les aus marines aplicat a la gestió adaptativa en la Xarxa de Parcs Nacionals”.
La meva estada al CEAB es centra en l’ús del Laboratori de Biologia Computacional per al tractament de bases de dades de geoposicionament de gran volum (més de dos milions de posicions geogràfiques) conjuntament amb variables ambientals i oceanogràfiques de la mateixa sèrie temporal, i en l’aprenentatge de tècniques de paral·lelització de codi en R per a l’optimització del temps d’anàlisi en aquest tipus de bases de dades de gran volum.