L’objectiu de la meva estada al CEAB és la d’analitzar dades de foto-identificació de la població de Globicephala melas de l’estret de Gibraltar, per treure resultats de taxa de sopervivència, abundància, i entendre quins paràmetres afecten més a la població.