Llicenciada en Ciències Ambientals, Postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i Màster Internacional Erasmus Mundus in Water and Coastal Management (Espanya, Regne Unit).

Els seus interessos se centren en la interacció entre els éssers vius i l’espai: utilització de recursos, impactes, patrons espacials i temporals, comportaments, etc. Ha treballat aquesta perspectiva des de l’urbanisme, la gestió del territori i l’impacte ambiental, i actualment des de la relació entre el comportament animal i els patrons espai-temporals, és a dir, l’ecologia del moviment. Al CEAB treballa principalment com a experta en SIG en projectes relacionats amb l’anàlisi i descripció de patrons de moviment (animal / humà) i de dispersió (ex. estudi de la dispersió del mosquit tigre, segmentació comportamental en aus, home ranges, etc. ), així com en projectes de ciència ciutadana, entre els quals destaca el projecte Mosquito Alert, del qual és la coordinadora científica.