Estic treballant en el camp de la biologia de la conservació d’estanys i basses de muntanya i boreals, estudiant principalment l’impacte de les espècies invasores en els organismes autòctons com ara amfibis, macroinvertebrats i crustacis, però també investigant el paper dels factors ambientals. També estic involucrat en accions reals de conservació, gràcies a la participació en projectes de conservació per a la restauració d’hàbitats aquàtics, tant als Pirineus com a Escòcia.