Camps d’interès:
– Biologia dels grups d’invertebrats no artròpodes, concretament, de porífers, cnidaris, mol·luscs i briozous.
– Etologia de cefalòpodes, peixos i rèptils i mamífers marins.