Actualment estic realitzant al CEAB el meu projecte final del màster “International Master of Science Marine Biodiversity and Conservation”. Per a això, m’estic centrant en l’estudi de la gestió de les Àrees Marines Protegides a Espanya, veient la seva possible semblança a un sistema de gestió d’Enfocament Ecosistèmic.
Tinc la llicenciatura de Ciències Ambientals (2013) per la Universidad Miguel Hernández i la diplomatura d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques (2010) per la Universidad de Alicante. Al meu entendre, l’enginyeria i la cura del medi ambient han d’anar de la mà.
Després d’acabar els meus estudis de Ciències Ambientals i gràcies a una beca Leonardo da Vinci, vaig realitzar pràctiques en el Plymouth Marine Laboratory. La meva tasca principalment consistia en la identificació de fitoplàncton i va ser amb aquesta experiència on em vaig interessar pel món marí, el que em va portar a estudiar el meu màster.
Els meus camps d’interès són la gestió ambiental, l’avaluació d’impactes, la identificació de plàncton i l’aqüicultura.