Al CEAB des del 2010. Actualment s’encarrega de temes relacionats amb la documentació, com l’actualització de la producció científica del CEAB al repositori institucional DIGITAL.CSIC, o la contribució científica del centre a la plataforma conCIENCIA. També pertany al grup de Divulgació, on gestiona la programació dels seminaris, la pàgina web, les xarxes socials, i produeix material divulgatiu relacionat amb la recerca que es desenvolupa al CEAB.