Enric Sagristà és científic predoctoral des del 2015. Treballa al CEAB fent recerca per al seu doctorat. És un estudiant FPI 2014 per un període de 4 anys, en el projecte  PLAYA+.

Grau en Geologia per la Universitat de Barcelona (2012). Màster en recursos minerals i recursos geològics per la Universitat de Barcelona (2013).

Està fent recerca a la frontera entre sistemes naturals i socials, centrant-se en el cas de S’Abanell (Blanes, Espanya). Està fent el doctorat en el projecte nacional “PLAYA +”  no només treballant en dinàmica, perills o sedimentologia, sinó també en la gestió, estudis socials o economia de les zones costaneres, per adaptar els seus coneixements a les noves demandes.

Camps d’interès:

Gestió integrada de la zona costanera i l’administració dels oceans.

Riscos geològics