Projectes de bioinformàtica o ecoinformàtica relacionats amb diversitat d’organismes, la taxonomia, descripció de comunitats, anàlisi de relacions ecològiques, etc.