El meu és un perfil multidisciplinari entre la demografia, l’ecologia de poblacions, la genètica i la biologia de la conservació, amb una sòlida formació quantitativa. Mitjançant l’ús de tècniques matemàtiques, així com genètiques, estimo els paràmetres demogràfics de les poblacions, analitzo la influència de la variabilitat ambiental en la dinàmica de la població i identifico els principals factors que en determinen la dinàmica en l’espai i el temps. Un dels meus principals interessos de recerca es centra en l’anàlisi de les respostes de les poblacions a les pertorbacions ambientals. El meu objectiu principal és avançar cap a una ecologia predictiva més fiable, especialment útil en biologia de la conservació i en la gestió d’organismes vulnerables.

www.theelab.net