Estic especialitzat en l’estudi de la distribució d’organismes i dels patrons de biodiversitat, especialment en relació al gradient altitudinal. Utilitzo diferents grups d’invertebrats aquàtics per dur a terme aquesta tasca. Actualment estic col·laborant en el projecte LIFE + LIMNOPIRINEUS amb el Dr.Marc Ventura. Entre els objectius d’aquest projecte hi ha el d’avaluar els efectes de les introduccions de peixos en les comunitats d’invertebrats dels llacs de muntanya dels Pirineus.