Inici d’activitats al CEAB el 28 d’Abril de 1988, com a Ajudant d’Investigació del CSIC. Promoció interna a tècnic especialista de Grau Mitjà de OPIs l’1 de Febrer de 2004, i a Titulat Superior Especialitzat del CSIC el 20 de Desembre del 2010.

Treballs de suport a la investigació tant en laboratoris com en el camp, a bord de zodiac o, ocasionalment, embarcat en campanyes de mostreig oceanogràfic.

Des de 2007, responsable tècnic del Mastersizer 2000, situat al Laboratori de Química Inorgànica I.

De 2009 a 2013, Lab Manager dels laboratoris en què s’utilitzen instruments òptics (microscopis o lupes) o es processen mostres de sediments en medi aquàtic, com granulometria, estufes i forns.

De 2011 al 2012, encarregat de l’autoanàlisi de nutrients inorgànics en el medi aquàtic.

Des de 2013, responsable tècnic del laboratori de Microscòpia i Microfotografia i del microscopi d’epifluorescència AxioImager Z1.

Des de febrer de 2014, responsable del Servei d’ADN, vinculat al Laboratori de Biologia Molecular.

Cap d’aquests treballs exclou els altres, de moment.

 

Camps d’interès:

  • Bioquímica del metabolisme en totes les seves diverses versions.
  • Biologia del desenvolupament, des del procés reproductor fins a la embriologia.
  • Biologia evolutiva.
  • Control de l’expressió gènica.
  • Adaptacions fisiològiques.

 

Publicacions:

Gordoa A, Carreras G (2014) Determination of Temporal Spawning Patterns and Hatching Time in Response to Temperature of Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus) in the Western Mediterranean. PLoS ONE 9 (3): e90691. doi: 10.1371 / journal.pone.0090691

Gordoa, Ana; Carreras, Gustavo; Sanz, N.; Viñas, Jordi. Tuna Species Substitution in the Spanish Commercial Chain: A Knock-On Effect.  PLoS ONE 12(1): e0170809 (2017)