Interessat en les relacions que s’estableixen en els ecosistemes, especialment en els ecosistemes lacustres. També en la biologia dels amfibis.