• Formalització de les estades autoritzades.
  • Acollida del personal nou del CEAB.
  • Control de la documentació i de les assegurances de cotxes i embarcacions.
  • Formació: informar dels cursos que organitza el CSIC i col·laborar en l’organització dels cursos que es fan al CEAB.
  • Com a membre de la Comissió de Divulgació Científica del CEAB col·laboro en l’organització de les activitats que fa el Centre com ara les Jornades de Portes Obertes o el Movilab.
  • Tramitació dels congressos internacionals per al seu pagament.
  • Organització i manteniment de l’arxiu general del CEAB.
  • Tramitació del procediment de dietes i viatges