Llicenciada en Biologia per la Universitat de Roma “La Sapienza” amb Màster en Ecologia, Restauració i Gestió del Medi Ambient a la Universitat de Barcelona. El meu principal interès científic es basa en l’ecologia i la distribució de comunitats bentòniques marines i dels hàbitats que constitueixen.
He participat en projectes enfocats a l’avaluació de la qualitat de l’aigua marina costanera utilitzant macroalgues i macroinvertebrats com a bioindicadors, per a la implementació de les directives marc de l’aigua i Estratègia Marina a Catalunya. A més, he participat en el projecte de Cartografia dels Hàbitats Litorals de la Costa Catalana (implementació de la Directiva Hàbitats), tant de substrat rocós com de substrat tou, adquirint coneixements taxonòmics i ecològics de les comunitats i hàbitats de la zona litoral, així com de Sistemes d’Informació Geogràfica. Actualment la meva investigació se centra a identificar i descriure els principals patrons de distribució dels hàbitats de la zona rocosa litoral en relació a variables ambientals per predir la seva distribució espacial, realitzant models de distribució d’espècie (SDM).