Els meus interessos actuals de recerca examinen (1) el paper dels processos biòtics i les pertorbacions humanes en el control del flux d’energia entre els nivells tròfics tant dins com entre els hàbitats marins, amb èmfasi en els hàbitats vegetals submergits, (2) l’ús de bioindicadors en els ecosistemes de posidònia per fer una valoració de la qualitat d’aigua i el canvi de l’ecosistema.

Gran part de l’èmfasi del primer objectiu està en les valoracions experimentals de la intensitat de pasturatge en hàbitats de posidònia temperats i tropicals. Les respostes de la posidònia tropical i temperada a aquest pasturatge, la dinàmica poblacional dels principals herbívors (eriçons de mar, peixos herbívors, tortugues verdes i Dugongs) i el paper dels paisatges en el canvi de les interaccions tròfiques en els sistemes marins.

El segon objectiu se centra principalment en el desenvolupament dels índexs de valoració de la qualitat d’aigua mitjançant bioindicadors des de la molècula a l’ecosistema.

La significació global d’aquesta recerca rau en el seu intent d’entendre els processos que controlen la distribució i la productivitat dels hàbitats dominats per la posidònia. A causa de l’aparició generalitzada d’aquests hàbitats, l’extraordinària productivitat i riquesa de la biota associada i els serveis que presten, la comprensió dels factors que controlen la seva distribució i l’efecte de les pertorbacions humanes en aquests factors de control és essencial per a la nostra comprensió. Els dos enfocaments defineixen clarament els bons objectius d’una millor gestió i conservació.

Membres equip