Dins el projecte Challengen, les meves tasques se centren en l’estudi a nivell molecular de diverses espècies d’invertebrats marins. Mitjançant l’ús d’eines genètiques com els microsatèl·lits i els SNPs, analitzem diferents grups, principalment equinoderms i cnidaris, per comprendre millor les diferències en les seves estratègies reproductives.