El meu interès es concentra en la comunitat coral·lígena del Mediterrani. Sobretot en gorgònies i esponges