Interès especial en ecologia aquàtica continental al grup de rius urbans.