Camps d’interès:

– Medi ambient i Energia.
– Regulació de les noves energies.
– Energia eòlica offshore i protecció dels ecosistemes marins.
– Protecció d’àrees marines i costaneres.