Realitzo tasques d’administració del Clúster de Biocomputació d’Alt Rendiment i dono suport a usuaris que utilitzen el Laboratori de Biologia Computacional.