Estabilització del carboni, biogeoquímica de formació i activitat microbiana en sòls de praderies submarines.