Llicenciat en Biologia i Màster en Microbiologia, els meus interessos científics se centren en les relacions dels microorganismes amb el seu hàbitat natural. Durant el meu màster vaig estudiar les relacions entre fongs i cianobacteris en simbiosi liquèniques a nivell poblacional i espacial. En l’actualitat, la meva tesi doctoral busca comprendre els patrons de diversitat d’Arquees, Bacteris i Eucariotes en sistemes lacustres d’alta muntanya també a nivell espacial. Per això utilitzo tècniques de metabarcoding, metagenòmica, i simulació funcional mitjançant l’ús de bases de dades i diferents enfocaments d’estadística multivariant.