La meva tesi de màster es basa en censos visuals a partir del mètode RLS (Reef Life Survey), per observar l’efecte de les zones de protecció en la biomassa i diversitat de peixos i invertebrats en les diferents regions de les costes nacionals.
Els meus camps d’interès són de l’àmbit de l’ecologia marina, especialment sobre interaccions interespecífiques i la diversitat i composició dels grups tròfics dels ecosistemes marins.