Treballo com a tècnic titulat superior dins del projecte CARLIT invasores dirigit per l’Enric Ballesteros. Sóc professor associat al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona