Interessat en la ecologia marina, la biodiversitat, la microbiologia i en la protecció de la natura en general. Actualment col·laboro en un projecte d’ecologia d’esponges mediterrànies. Provem d’entendre algunes de les relacions que tenen amb l’entorn i els canvis en la seva microbiota.