• Procés de contractació de personal, tant seleccionat mitjançant la borsa de treball com de concurs fora de conveni, i contractació de personal de programes subvencionats, assessorament i seguiment.
  • Prevenció del CEAB
  • Justificacions econòmiques
  • Suport a gerència
  • Col·laboració en la memòria del centre