“Si he vist més lluny és perquè estic de peu sobre les espatlles de gegants.” Isaac Newton.

La meva tesi consisteix en una aproximació a l’ecologia microbiana des de l’ecologia teòrica, tenint en compte la conservació de la biodiversitat. Conjunts de dades microbianes ens permeten posar a prova els models teòrics que són difícils d’analitzar amb grans animals i plantes. Vaig començar a analitzar diversos conjunts de dades: els microbis en els sòls suïssos, llacs dels Pirineus i estanys salins a Monegros, i fitoplàncton en el llac de Zürich i diversos altres llacs suïssos. El meu objectiu és entendre: 1) la dinàmica de la colonització-extinció de les comunitats microbianes, 2) els factors que influeixen en la diversitat microbiana a escala local i regional, i 3) els primers principis subjacents a l’estructura i dinàmica de les comunitats microbianes.

No obstant això, també estic interessat en altres temes com les xarxes, la variabilitat en les poblacions naturals, els models basats en l’individu, l’evolució … M’agradaria entendre quan la island biogeography s’aplica com un model general, i les implicacions associades per a la conservació. Seria bo per a construir nested models a partir dels simples, com una manera de superar els problemes de tractabilitat-complexitat que la majoria dels models pateixen.

Enfocament de recerca: l’ecologia microbiana, l’ecologia teòrica, la conservació, la island biogeography, el modelatge, les xarxes, la variabilitat, l’evolució.