PLASTIC0PYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya. L’objectiu general del projecte es prevenir de forma sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar. Els resultats esperats en espais naturals situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França són: el desenvolupament d’eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics en els ecosistemes fluvials; la reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió; la participació de la ciutadania en la investigació de la contaminació per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució auto-sostenibles. Els principals beneficiaris són els ecosistemes de muntanya i els seus habitants en disminuir la contaminació per plàstics i disposar d’una estratègia per a la reducció del plàstic d’un sol ús i la gestió correcta dels residus, enfocada i compatible amb el desenvolupament econòmic local. El present projecte oferirà protocols comuns als tres països el que representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estratègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts que comparteixen objectius i per tant maximitzen les sinèrgies positives entre els diferents responsables de la gestió. També significa la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una reducció dels costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisatgística d’acord amb el fet de ser territoris dotats de figures de protecció i per tant la revalorització de la zona. L’originalitat i novetat del projecte rauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres d’investigació, empreses especialitzades i agents locals, en la investigació, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.