Anàlisi d’Estructures de Creixement

Personal

Responsable: Nuria Raventós (nuria@ceab.csic.es)


Presentació del servei

 

El Servei d’Anàlisi d’Estructures de Creixement dóna resposta a biòlegs i ecòlegs marins sobre l’edat dels organismes objecte d’estudi. Hi ha diversos mètodes per inferir l’edat d’un organisme, però en la majoria dels casos es compten els increments de creixement periòdics (anuals o diaris) d’estructures calcificades.

La preparació d’aquestes estructures calcificades impliquen una sèrie de processos complexos que consumeixen molt de temps. Per a una espècie en concret hem de seleccionar primer l’estructura que anem a analitzar, el mètode d’extracció, la tècnica de preparació i, finalment, seleccionar un mètode d’observació. Tot això ha de resultar en un protocol fiable, de qualitat demostrable i repetible en el temps.


Aplicacions

 

Així, s’ha pogut estimar l’edat i reconstruir les taxes de creixement en organismes i estructures tan diverses com:

-Vèrtebres, escates i otòlits de peixos

-Estatolits de cefalòpodes

-Valves de bivalves

-Esquelets de corals

-Mandíbules de poliquets

-Exosquelets de grills

-Escuts de tortugues

-Esquelets dels equinoderms


Tècniques

 

-Extracció, conservació i emmagatzematge d’estructures calcificades d’adults i d’estadis larvaris

-Preparació de blocs per a posterior obtenció de seccions i el seu corresponent anàlisi

-Dades observacions sobre la macro i micro estructura en otòlits de peixos: edat (dies/anys), durada plantònica larvària, data de naixement, retrocàlcul del creixement (mida en néixer, a l’assentament …), obtenció del patró de creixement diari. Validació primera banda anual.