Equip

GUASCH, HELENA

CEAB-CSIC

IP del projecte (WP1)

Experta en ecotoxicologia de rius i ha estat IP en diversos projectes analitzant els efectes ecològics dels productes químics sobre els biofilms, macroinvertebrats i peixos.

MARTÍ, EUGÈNIA

CEAB-CSIC

IP del projecte (WP2) i de l’Urban River Lab

Experta en ecologia i biogeoquímica d’ecosistemes fluvials i respostes en front al canvi global, tant en sistemes verges com urbans.

ROMANÍ, ANNA MARIA

Institut d’Ecologia Aquàtica, UdG

Experta en ecologia de biofilms microbians

GACIA, ESPERANÇA

CEAB-CSIC

Experta en ecologia funcional de comunitats dominades per plantes aquàtiques i en l’ús dels macròfits com a bio-indicadors de canvis. Interès en restauració i conservació d’ecosistemes aquàtics.

BERNAL, SUSANA

CEAB-CSIC

Experta en hidrologia i cicles biogeoquímics en la interfase riu-ribera i a escala de conca hidrogràfica.

RIBOT, MIQUEL

CEAB-CSIC

Expert en ecologia i biogeoquímica fluvial, amb experiència en tècniques per a caracteritzar el ciclat de nutrients als rius.

PROIA, LORENZO

BETA Technologial Center, UVic

Expert en ecologia microbiana dels biofilms fluvials i la seva capacitat de captació de nutrients.

LUPON, ANNA

CEAB-CSIC

Experta en el cicle del carboni i metabolisme en rius i interaccions biogeoquímiques riu-ribera.

LEDESMA, JOSÉ L. J.

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Expert en hidrologia de conca i mobilització de nutrients.

ARGUDO, MARÍA

CEAB-CSIC

Experta en ecotoxicologia microbiana, creació de bases de dades, disseny de mostreig, anàlisi de dades físicoquímics i biofilm, anàlisi bioinformàtic i bioestadístic.

LÓPEZ, ALEJANDRO

Institut d’Ecologia Aquàtica, UdG

Ecologia i conservació aqüàtica, tractant com els impactes antropogènics afecten a biofilms, macroinvertebrats, peixos i amfibis.

BOLIVAR, MANEL

CEAB-CSIC

Ajudant de camp.

OLIVER, ANNA

Associació Mediterranean Eddy 4.0

Experta en comunicació i divulgació científica.

MERBT, STEPHANIE N.

EAWAG Aquatic Research

Experta en anàlisis metatranscriptòmics i metagenòmics microbians.

THOMAS, STEVEN

Universitat de Nebraska

Ha participat en els desenvolupaments teòrics i experimentals amb múltiples nutrients amb els membres del CEAB.