Atrapaeltigre.com i Mossos d’Esquadra col·laboren per trobar mosquit tigre dins dels nostres cotxes

El Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat està efectuant els mostrejos en coordinació amb els Mossos d’Esquadra de Catalunya en el marc del projecte que lidera l’equip de Atrapaeltigre.com del CEAB-CSIC i del CREAF. Segons les dades ciutadanes del 2014 recollides amb Tigatrapp, aquest estiu els espanyols podríem arribar a transportar en els nostres vehicles uns 800.000 mosquits tigre.

http://atrapaeltigre.com/ca/atrapaeltigre-com-i-mossos-desquadra-col%C2%B7laboren-per-trobar-mosquit-tigre-dins-dels-nostres-cotxes/