Ja ha sortit el Butlletí nº 02 del projecte LIFE+LIMNOPIRINEUS. Conservació d’hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya del Pirineu

En aquest número hi trobareu la tasca que s’està fent en la conservació de les fonts carbonatades i molleres de vessant.  També es parla de les actuacions que s’estan duent a terme per a l’eradicació de salmònids als dos estanys menors de Dellui,  i a l’estany Closell  i Naorte; de les actuacions de millora de la hidrologia de l’estanho de Vilac; i totes les accions de control i estudis de seguiment de diferents ambients aquàtics d’alta muntanya.

Butlletí nº 02 del projecte LIFE+LIMNOPIRINEUS