El CEAB lidera un projecte que avalua la capacitat que tenen els aiguamolls de retenir el CO2 de l’atmosfera

Un equip d’investigació del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, liderat per Miguel Ángel Mateo, estudia a Las Marismas de Odiel (Huelva) la capacitat de fixació de carboni que tenen aquests tipus d’ecosistemes. Després de constatar-se que els aiguamolls i les praderes de fanerògames retenen CO2 durant centenars d’anys, és a dir, són embornals del carboni blau, els estudis se centren en elaborar metodologies que permetin mesurar la quantitat de carboni retingut. L’objectiu final és emprar aquestes dades per implantar mesures destinades a mitigar els efectes del canvi climàtic.

En el projecte també hi participen la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,  la Asociación Hombre y Territorio i l’empresa CEPSA, que és qui financia l’estudi, conjuntament amb el projecte Blue Natura de la Comissió Europea.

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2388390/marismas/odiel/se/convierte/laboratorio/contra/cambio/climatico.html