Codi de bones pràctiques per a la pesca marítima recreativa

Al llarg de les últimes dècades, s’han començat a tenir en compte les implicacions socials, econòmiques i ambientals que té la pesca marítima recreativa. A l’estat espanyol hi ha un milió de pescadors recreatius, de manera que és un sector rellevant i amb un impacte significatiu sobre els ecosistemes costaners. Per a gestionar-ho adequadament, reduir al màxim els efectes sobre els recursos naturals i assegurar el futur tant de l’activitat lúdica com dels ecosistemes és imprescindible que totes les parts cooperin estretament.

L’únic camí viable per gestionar bé aquest sector és la col·laboració entre pescadors, administració pública i científics. I també, és clar, la reducció dels conflictes entre la pesca comercial, l’aqüicultura, la navegació i el turisme. Tasques ja complicades de per sí, ja que a l’estat la pesca marítima recreativa té un marc legal complex i dispers, i amb diverses administracions implicades. Cadascuna d’elles es dedica a un aspecte diferent de la pesca i, moltes vegades, la seva funció es solapa amb la d’altres sectors del medi marí.

És justament per fer front a aquesta ineficàcia que el projecte SICORE es va proposar enfortir les col·laboracions entre sectors de la pesca marítima recreativa, creant un consorci format per institucions científiques i associacions de pescadors, on també hi col·laboressin les administracions públiques, ONGs i altres grups implicats. D’aquesta manera, el projecte treballa per promoure la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la pesca marítima recreativa.

El CEAB ha participat molt activament amb el projecte SICORE, a través de la doctora Ana Gordoa, per ajudar a gestionar l’activitat de forma sostenible, aportant els nostres coneixements sobre el tema. De tota aquesta col·laboració dins el projecte, n’ha resultat el Codi de Bones Pràctiques per a la Pesca Marítima Recreativa a Espanya. En aquest document, que dóna cabuda a totes les sensibilitats, s’hi reflecteixen les normes consensuades entre tots els actors implicats, i regularà la pesca marítima recreativa a partir d’ara.

El codi conté un conjunt de normes senzilles que es poden complir de forma voluntària, però que poden marcar la diferència. Són normes acceptades socialment i dirigides específicament als pescadors recreatius. Es divideixen en tres categories: “protegeix-te a tu mateix”, “cuida del medi ambient” i “col·labora amb altres pescadors, amb els científics i les administracions públiques”.

La seguretat per a un mateix sempre és primordial. Per tant, les normes del primer apartat, “protegeix-te a tu mateix”, inclouen els punts següents: informa’t bé del lloc on aniràs a pescar; preocupa’t de conèixer les espècies que vols pescar, especialment les que poden ser perilloses; digues a algú on aniràs a pescar; millora la teva formació: apunta’t a un curs de pesca i realitza un curs de primers auxilis; utilitza armilles salvavides en penya-segats i zones rocoses; recorda consultar la informació meteorològica abans de sortir a pescar; i si estàs realitzant pesca submarina procura abalisar el millor possible la teva posició.

Un cop hem pres les mesures de protecció per a nosaltres mateixos, cal que cuidem el medi ambient. Per tant: pensa en l’impacte que tens i intenta reduir-lo; informa’t i compleix la normativa de la zona on pesquis, sobretot si és un espai protegit; utilitza adequadament el material de pesca; gaudeix, encara que no aconsegueixis una bona captura; canvia de tant en tant la zona i les espècies que pesques; aprèn a manipular correctament les captures i danya-les el mínim possible, sobretot si les has d’alliberar després; torna al mar les captures per sota de la talla mínima i les que no consumiràs.

Per últim, com ja us dèiem, és molt important que col·laborem entre tots. Per això, les normes de l’últim apartat et recomanen que: t’associïs a una organització o club de pesca i participis a les activitats; contribueix a la divulgació i a la millora de la normativa sobre pesca marítima i defèn els teus drets; promou el compliment de la normativa entre els teus companys de pesca; involucra’t en iniciatives científiques; recull informació de la teva activitat i experiències en un diari de pesca; i transmet els teus coneixement als científics i a l’administració.

Si tots entenem i ens responsabilitzem del nostre paper en el sector de la pesca marítima recreativa, al igual que en qualsevol altre sector, serem capaços de protegir els recursos naturals sense deixar de gaudir-ne, ni nosaltres ni les futures generacions. Com sempre, aconseguir-ho és a les nostres mans.

Programa emès el 25 de gener del 2019

Podcast del programa