Deixa que el coneixement creixi i creixi i així s’enriqueixi la vida humana

Crescat Scientia; vita excolatur (traduït al titular) és el lema en llatí de la Universitat de Chicago, la qual acollirà al Dr. David Alonso del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) com a professor convidat durant el trimestre de tardor d’aquest 2017. La seva estada serà possible gràcies a una beca Tinker Visiting Professor de la Tinker Foundation Incorporated (TFI), un tipus de contracte que per les seves característiques resulta molt complicat d’aconseguir.

Des del setembre al desembre d’aquest any Alonso impartirà un curs de 10 setmanes a estudiants de grau i postgrau de dita universitat. El curs, titulat amb el nom de Stochastic Processes in Continuous Time: Ecology and Epidemiology (Processos Estocàstics en Temps Continu: Ecologia i Epidemiologia), s’oferirà a través del Departament d’Ecologia i Evolució de la Divisió de Ciències Biològiques de la mateixa Universitat de Chicago.

David Alonso
Dr. David Alonso del Centre d’Estudis Avançats de Blanes.

La recerca realitzada pel Dr. Alonso es centra en l’estudi teòric de sistemes ecològics i evolutius des d’una perspectiva interdisciplinària i dinàmica. Les seves àrees de treball es mouen entre l’ecologia de poblacions i comunitats, la biodiversitat i el canvi ambiental global. En aquest tipus d’estudis s’hi integren la biologia i la física dels sistemes, utilitzant com a eines principals l’anàlisi i la modelització matemàtica i la simulació computacional.

Cada any, destacats acadèmics i professionals de l’Amèrica Llatina i la Península Ibèrica són convidats a fer una estada curta a una de les 5 universitats d’Estats Units que compten amb recursos Tinker. Els objectius d’aquestes beques són millorar l’experiència i la formació d’estudiants i professors, així com fomentar els vincles interculturals i interdisciplinaris entre acadèmics, donant lloc a nombrosos projectes innovadors en aquests campus.

Les beques Tinker Visiting Professor

La magnífica dotació de les beques Tinker Visiting Professor d’aquesta fundació ofereix un bon salari, cobertura sanitària, subsidis de viatges nacionals i internacionals, de recerca, salari per a un assistent d’ensenyança/recerca i habitatge subvencionat per a cada professor visitant. No és d’estranyar que sigui tant difícil obtenir-ne una ni que la fundació apadrini tan sols a 5 universitats des de fa més de 20 anys: Universitat de Columbia (Nova York), Universitat d’Stanford (Califòrnia), Universitat de Texas (Austin) i la Universitat de Wisconsin-Madison (Wisconsin) i, és clar, la Universitat de Chicago (Illinois).

En el cas d’aquesta última, va ser seleccionada per a la dotació de professors convidats el 1981. Des de llavors i fins ara, ha acollit a 117 residències per a 112 professors convidats d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Nicaragua, Perú, Portugal, Espanya i Veneçuela. Els quals han impartit més de cent cursos d’Antropologia, Història de l’Art, Ecologia i Evolució, Economia, Història, Lingüística, Música, Biologia i Anatomia Organística, Ciències Polítiques, Llengües i Literatures Romàniques, Sociologia, Arts Visuals i Polítiques Públiques.

La Tinker Foundation Incorporated és una entitat creada el 1959 per Edward Larocque Tinker, un home convençut de que el futur de la llibertat i la prosperitat dels pobles de les Amèriques depenia de la confiança, l’amistat i la cooperació mútua, esperit amb el qual va dotar la seva fundació. La TFI té la missió de promoure el desenvolupament d’una societat equitativa, sostenible i productiva a l’Amèrica Llatina i millorar la comprensió de com les polítiques dels Estats Units poden afectar a la regió.