Dos projectes d’èxit: Mosquito Alert i Microplastic watchers

La ciència ciutadana i l’aprenentatge servei són dues tradicions diferents que tenen molt en comú. Totes dues s’enfronten a problemes reals i rellevants que la societat es planteja. Per fer-hi front mobilitzen una intel·ligència col·lectiva que aprèn i experimenta amb la finalitat d’impulsar projectes d’acció pensats per millorar la vida de la comunitat.

S’entén per ciència ciutadana aquella investigació científica en què participen persones no especialitzades en algun moment del seu procés: el plantejament d’hipòtesis, el disseny experimental, la recollida de mostres, l’anàlisi de resultats o l’obtenció de conclusions. D’altra banda, l‘aprenentatge servei és una proposta educativa que parteix de l’adquisició i ús de nous coneixements per a la realització d’un servei útil a la comunitat.

Guia sobre Ciència Ciutadana i Aprenentatge Servei

A la primavera passada, es va publicar la guia en català Ciència ciutadana i aprenentatge servei, on s’identifiquen els elements comuns entre ciència ciutadana i aprenentatge servei i es fan propostes per crear sinergies que promoguin la participació dels nois i noies a la producció de nou coneixement i en el seu ús per millorar la vida de la comunitat. La guia va ser elaborada per la Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei a partir d’una jornada organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona el 2019.

En els últims mesos, s’ha elaborat la versió en castellà del document que es va presentar ahir dia 21 en l’acte organitzat per la Fundación Ibercivis, entitat que va acollir l’esdeveniment i que col·laborarà amb la promoció de la guia dins de la comunitat de ciència ciutadana a Espanya i Llatinoamèrica. El text reuneix aportacions conceptuals sobre les dues propostes, presenta diversos exemples de com la ciència ciutadana pot adoptar amb profit la metodologia de l’aprenentatge servei i acaba analitzant les característiques comunes i els reptes per impulsar en el futur projectes de ciència ciutadana que incorporin una metodologia d’aprenentatge servei.

Una guia per trobar sinergies a favor d’una ciència més democràtica i una educació més compromesa.

Mosquito Alert i Observadors del Mar

Dos projectes de ciència ciutadana en què el CEAB-CSIC participa juntament amb altres centres de recerca, Mosquito AlertObservadors del Mar-Microplastic Watchers, formen part d’aquesta guia com a bones experiències d’èxit en el seu àmbit educatiu i acadèmic.

Mosquit Alert és un programa basat en l’ús d’una aplicació per a mòbils i tauletes amb la voluntat d’unir ciutadania, comunitat científica i gestors en la lluita contra els mosquits que transmeten malalties. El programa planteja tres objectius fonamentals: 1) conscienciar sobre la problemàtica de l’mosquit tigre als joves; 2) augmentar les dades de llocs de cria i presència de l’mosquit al territori, i 3) fomentar l’anàlisi de dades. Per aconseguir aquests objectius s’ofereixen diverses activitats adreçades a professorat i a l’alumnat.

El programa educatiu s’implementa en diferents centres de l’ESO i batxillerat del territori estatal amb molt bons resultats. D’una banda, a la comunitat científica, les dades recollides els permeten estudiar la distribució de mosquits per poder implementar mesures de seguiment i control. A l’alumnat, la participació en el programa, li permet arribar a una idea més clara de la problemàtica de les plagues urbanes i, en concret, del mosquit tigre. A més, l’experiència de participació en un projecte de ciència ciutadana basat en una aplicació contribueix al fet que es relacionin amb la ciència i la tecnologia des d’una perspectiva més motivadora i saludable, perquè siguin capaços d’analitzar les dades i prendre decisions sobre aquests. Finalment, als centres educatius els permet conèixer directament metodologies d’investigació, mitjançant la seva aplicació.

Fig 1. Alumnes realitzant una de les sesssions pràctiques de laboratori, any 2020. Font: Mosquito Alert

Per altra banda, Microplastic Watchers és un projecte integrat a la plataforma de ciència ciutadana Observadors de la Mar. La proposta sorgeix davant d’una situació actual: la contaminació per plàstics suposa un greu problema per al medi marí, conseqüència d’un ús exagerat i d’una mala gestió dels residus generats. El plàstic es fragmenta, i són aquests fragments de menor grandària dels que potencialment poden arribar a el medi marí i provocar un greu impacte en els organismes. Així, el projecte proposa un treball per a la diagnosi i la sensibilització, així com la promoció d’un canvi d’hàbits davant d’aquest problema global.

Es tracta un projecte que uneix investigació, aprenentatge, consciència i sensibilització social, i que actualment s’està fent en més de 60 centres educatius de la costa catalano-balear.

Microwatchersplastic
Fig 2. Mostreig fet pels alumnes a les platges, any 2017-2018. Font: Microplasitc Watchers