El CEAB co-organitza la conferència “Geoètica: Gestió i governança de recursos naturals i paisatges amenaçats”

El proper 23 de gener del 2020 el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona, SOS Costa Brava i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes organitzen la conferència “GEOÈTICA: GESTIÓ I GOVERNANÇA DE RECURSOS NATURALS I PAISATGES AMENAÇATS” i posteriorment, el taller participatiu “L’AMENAÇA DE DESAPARICIÓ O REGRESSIÓ DE LES PLATGES SORRENQUES A LA COSTA BRAVA: CAS APLICAT DES DE LA PERSPECTIVA DE LA GEOÈTICA”

L’objectiu de la sessió és introduir la Geoètica i les possibilitats que ofereix aquesta disciplina en la cerca de solucions a conflictes relatius als recurs inerts de la natura. La Geoètica és un camp relativament nou dins les Ciències de la Terra i fa referència als valors en el quals l’home es relaciona en la geosfera. La gestió de recursos i desastres naturals, ja sigui minerals, aigües superficials i subterrànies o àrees d’interès científic i cultural així com inundacions, esllavissades… esdevé especialment conflictiva quan hi ha tota una sèrie de valors en joc. Mes enllà d’avaluacions sòcio-econòmiques i ambientals, participació ciutadana, planificació territorial i protecció d’àrees naturals…hi ha alguna manera de superar aquests conflictes?

Els dilemes geoètics busquen més que trobar solucions, entendre quin són els valors que justifiquen posicionaments sovint oposats, establir una visió de futur i un diàleg de valors per  arribar-hi. Sovint darrere tot enfrontament hi ha qüestions d’equitat social i respecte mediambiental, en definitiva de justícia ecològica que caldrà superar. Caldrà potser tenir em compte el valor intrínsec de la natura i els nostres valors mes espirituals? com afecta la relació en els nostres coetanis amb la nostra relació en la geosfera? Quin és el paper de la pedagogia i del lideratge per trobar un camí comú?

La conferència anirà a càrrec del Dr. Francesc Bellaubi, geòleg i enginyer tècnic de mines, doctor en Ciències Naturals per la Universitat de Osnabrueck (Alemanya) i estudis en Teologia, té una àmplia trajectòria personal amb agències de cooperació internacional i recerca. Actualment és investigador a la South Urale University (Rússia) i membre de l’Associació Internacional per la Promoció de la Geoètica (IAPG) i de l’Associació Silene, dedicada a estudiar, difondre i promoure el patrimoni espiritual i cultural immaterial de la Natura i els seus valors inherents. També és membre de la International Association for Study of Religion, Nature and Culture.

Posteriorment a la conferència, es desenvoluparà una segona part amb format taller i dinàmica participativa, centrada en un estudi de cas d’actualitat i rellevància per la Costa Brava: l’amenaça a l’estabilitat de les platges sorrenques. Aquesta amenaça és combinació de diversos factors (retenció de sediments en embassaments, bloqueig de la seva redistribució per mitjà dels corrents litorals, ascens del nivell de mar i intensificació de les tempestes hivernals, degradació de sistemes dunars…) i un exemple molt interessant a abordar des de la perspectiva de la Geoètica, enriquida amb la participació d’agents diversos del sector públic, privat, món acadèmic i societat civil.

El taller participatiu serà desenvolupat pel Dr. Bellaubi i el Dr. Josep Maria Mallarach, geòleg, doctor en Biologia i consultor ambiental amb una àmplia experiència en projectes internacionals, nacionals i locals. També és membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN i del comitè directiu del grup especialista en valors culturals i espirituals de les àrees protegides de la UICN, i coordinador de l’Associació Silene.

 

PROGRAMA

9.45h.       Inscripcions

10.00h.     Benvinguda i presentació de la jornada

10.15h.     Geoètica: gestió i governança de recursos naturals i paisatges amenaçats

11.15h.     Torn obert de paraules

11.30h.     Pausa

11.45h.     Taller i cas pràctic “L’amenaça de desaparició o regressió de les platges sorrenques a la Costa Brava: cas aplicat des de la perspectiva de la Geoètica”

13.15h.     Reflexions finals compartides i cloenda

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Centre d’Estudis Avançats de Blanes

C/ Accés Cala Sant Francesc, 14

17300 Blanes

 

Aquesta jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia mitjançant el següent enllaç https://forms.gle/JCSNApUFdzAfavN4A