L’IPBES publica l’equivalent a l’IPCC en pèrdua de Biodiversitat

Arriba així el Primer Informe científic d’Avaluació Global sobre l’Estat de la Biodiversidad.

Avui 6 de maig de 2019, a les 13h, s’ha fet públic el Primer Informe d’Avaluació Global sobre l’estat de la Biodiversitat i dels Serveis Ecosistèmics del Sistema Terra, elaborat pel Panell Intergovernamental de la Ciència i Gestió de la Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).

Aquest valuós document compta amb el suport de les Nacions Unides i ha estat ratificat per representants institucionals de 132 estats, des de la seu central de la UNESCO a París.

El panell conjuga les visions de les ciències naturals i les ciències socials, donant especial rellevància a contribuir a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, el benestar humà i el desenvolupament sostenible de la nostra sociedad.

El seu interès és aportar informació científica rellevant per la presa de decisions informades i l’elaboració de normatives i polítiques públiques de protecció de la biodiversitat d’abast global.

El panell IPBES ha estat referit com l’equivalent a l’IPCC per despertar consciència i accions institucionals que frenin la pèrdua de Biodiversitat. Espera així assolir la capacitat d’influència en la conscienciació social i institucional de l’IPCC.

Es basarà en informes regulars que establiran tendències globals, avaluacions i seguiments de l’efecte de les mesures de gestió, així com la priorització i guia sobre les necessitats de nou coneixement i adaptació o elaboració de noves normatives.

En la seva elaboració han participat 150 líders científics internacionals de 50 països, amb la contribució de 310 experts addicionals. Ha suposat 3 anys de recopilació i anàlisi sistemàtica i global del coneixement científic disponible en més de 15.000 informes científics i informes governamentals.

La ciència de qualitat que generem des del CEAB ha ajudat a la creació d’aquest coneixement científic i a establir les sòlides bases d’aquest informe. Continuarem treballant en aquesta direcció per seguir afrontant els reptes globals que tenim com a societat.

 

Nota de premsa