El projecte Blue Carbon de Miguel Ángel Mateo, al Parlament Europeu

Arrel de l’Acord de París pel Canvi Climàtic del 2015, els països van assumir una sèrie de compromisos generals per combatre el canvi climàtic i impulsar mesures i inversions per a un futur baix en emissions de carboni. Un futur sostenible i sostingut en el temps.  L’objectiu d’aquest acord històric és el de mantenir l’augment de la temperatura molt per sota dels 2ºC durant aquest segle i, també, reforçar la nostra capacitat per afrontar els impactes que tindrà aquest canvi brusc del clima mundial.

Per reduir les concentracions de carboni a l’atmosfera cal minimitzar-ne les emissions, però també cal preservar i restaurar aquells ecosistemes que el segresten de l’aire i l’emmagatzemen durant anys i panys. A més, de saber quina quantitat de CO2 absorbeixen. És el cas dels boscos o les selves, per anomenar-ne un parell. Però, també cal fer-ho en el cas dels ecosistemes costaners i marins, ja que la quantitat de carboni que retenen és enorme.

Els manglars, maresmes i praderies marines, no estan inclosos en els inventaris de carboni, ni es tenen en compte en el Mercat voluntari de carboni. A diferència d’altres convencions, a la del 2015 es va tornar a emfatitzar en la necessitat de conservar i millorar l’estat de conservació d’aquests hàbitats tant importants. I això és extremadament difícil si no s’inclouen abans ens els inventaris i al Mercat, doncs la seva conservació i recuperació no estaria incentivada.

En això ha estat treballant el projecte LIFE Blue Natura, un dels projectes de recerca europeus del CEAB. Al llarg dels últims anys, han estudiat maresmes i praderies marines, d’on han extret i analitzat més de 7.000 mostres de sediment. Gràcies a això, s’han pogut mapejar els km2 de praderies i maresmes que tenim a la UE, saber quina quantitat de l’anomenat Carboni Blau retenen i quina quantitat absorbeixen anualment.

Amb als resultats obtinguts pel Blue Natura, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i el grup de Canvi climàtic, Biodiversitat i Desenvolupament Sostenible del Parlament Europeu, han organitzar el passat 27 de novembre un fòrum amb accionistes i estats membre de la Unió Europea per debatre sobre el paper que tenen els ecosistemes marins i costaners en la mitigació del canvi climàtic, tot basant-se en els resultats del CEAB.

Altres experts també van presentar un resum dels ecosistemes amb Carboni Blau que tenim a Europa, van mostrar les iniciatives que actualment treballen per evitar i reduir les emissions de CO2 i les experiències de països que ja han incorporat el Carboni Blau als seus inventaris. Al final del fòrum, va tenir lloc una taula rodona per a examinar les diferents prioritats, les possibles dificultats i les oportunitats que hi ha per donar suport a la integració del carboni blau en les polítiques europees.

Pas a pas i reunió a reunió, anem avançant cap la situació ideal en la qual entendrem els ecosistemes, com funcionen i quines funcions fan. Només així, els hi donarem el valor que es mereixen i es comprendrà la necessitat de preservar-los i recuperar-los. No només perquè segueixin absorbint el CO2 de l’atmosfera, sinó perquè si es degraden les tones de CO2 que tenen retingudes s’alliberaran de nou. Perquè ens entenguem, tot el que Espanya emet durant 30 anys s’alliberaria de cop, i no hi podríem fer res.

Programa emès el 30 de noviembre del 2018

Podcast del programa