El projecte LIFE LimnoPirineus publica tres pòsters sobre la flora i fauna dels rius, les molleres i els estanys del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Amb l’objectiu de divulgar quins son els valors naturals dels ambients aquàtics del Parc Natural de l’Alt Pirineu ben conservats i conscienciar a la població de la necessitat de protegir i restaurar aquells que l’acció humana ha pertorbat, en el marc del Projecte LIFE Limnopirineus, s’han editat tres pòsters. Aquests mostren el conjunt d’espècies autòctones més característiques del curs alt d’un riu, d’una mollera i d’un estany d’alta muntanya del Parc.

Les imatges han estat creades per l’il·lustrador i naturalista Toni Llobet amb la tècnica del fotomuntatge a partir d’una fotografia del curs alt del riu Noguera Pallaresa, una altra de la mollera del Pla de Sotllo i, finalment, una panoràmica de l’estany de Naorte.

Parcs de Catalunya