Els membres del projecte SponGES es reuneixen per evaluar els avenços en les seves investigacions

El passat 20 de setembre va tenir lloc una trobada dels membres del projecte SponGES, del qual forma part l’equip del Dr. Manuel Maldonado (CEAB-CSIC). S’hi van presentar els resultats d’aquest primer any i mig de projecte, encaminats a tractar qüestions com la biodiversitat, l’impacte humà en el medi o la gestió dels recursos naturals. A més a més, aquests estudis informaran i assistiran als estats membres de la Unió Europea en l’avaluació de l’estat ambiental dels hàbitats d’aigües profundes; assessoraran a les institucions europees en aspectes relacionats amb la industria biotecnològica i farmacèutica; i avaluaran l’eficàcia dels acords internacionals per a la protecció i conservació dels ecosistemes marins vulnerables, en especial dels hàbitats d’esponges d’aigües profundes, entre altres qüestions.

El projecte SponGES té com a objectius aprofundir en el coneixement sobre els ecosistemes de l’esponja de l’Atlantic Nord; estudiar el seu potencial biotecnològic; predir les amenaces que puguin patir; i col·laborar amb les institucions regionals i internacionals per millorar la conservació i gestió dels recursos d’aquests ecosistemes.

Nota de premsa

Més informació de la trobada

SponGES 2