Els reptes de l’ecologia teòrica i quantitativa

Els dies 9-11 d’Octubre a la seu de l’Institut d’Estudis Mediterranis (Maó, Menorca) es van celebrar les XXXIV Trobades Científiques de la Mediterrània amb el suport de la Societat Catalana de Física. L’organització d’aquest esdeveniment es va fer entre el Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional del CEAB-CSIC, investigadors dels departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i de la Universitat de Barcelona (UB). L’objectiu era reunir un grup d’investigadors (sèniors, post-doctorals i estudiants de doctorat) que treballen en diversos àmbits de l’ecologia des d’una aproximació quantitativa, i en particular, sota el marc de les ciències de la complexitat, i la física estadística de sistemes dinàmics i de processos estocàstics. La trobada va ser un èxit i va aplegar una setantena d’investigadors de diferents països, com ara Corea del Sud i els EUA, i també de països a l’avantguarda de la recerca en el continent europeu com Alemanya o Suïssa.

No només vam poder veure els darrers avenços metodològics i les preguntes ecològiques més actuals que s’estan plantejant en aquest món interdisciplinari, sinó que es va debatre a fons sobre els reptes de la recerca en aquesta frontera, tant conceptuals com metodològics. Vam rebre les impressions personals dels quatre investigadors convidats que són la punta de llança de la recerca en diferents àmbits de l’ecologia quantitativa i teòrica, des de l’estudi i quantificació del comportament animal (ja sigui individual o en col·lectiu), fins a l’estudi de la dinàmiques forestals en contexts actuals de canvi climàtic i desforestació, passant per l’anàlisi fi de les dinàmiques eco-evolutives entre hostes i paràsits en el context de malalties infeccioses. Tot plegat, les Trobades han estimulat els organitzadors a publicar més endavant un resum d’aquesta trobada amb unes conclusions que creiem podran ajudar a les joves generacions a entendre millor els reptes de l’ecologia teòrica i quantitativa i alguns dels debats rellevants.

L’esdeveniment va permetre posicionar i integrar el Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional del CEAB-CSIC en una xarxa més àmplia a nivell nacional i internacional d’investigadors de formacions professionals molt diverses (biòlegs, físics, enginyers, matemàtics) amb l’objectiu comú d’analitzar les interaccions entre organismes i el seu medi i les dinàmiques ecològiques a escales de sistema.