Chemical Analysis Laboratories

Analytic Chemistry

Staff

Scientific manager:  Dra. Susana Bernal (sbernal@ceab.csic.es)
Lab Manager:  Carmen Gómez (cgomez@ceab.csic.es)

Description

Equipments

Inorganic laboratory

Staff

Scientific manager:  Dra. Esperança Gacia (gacia@ceab.csic.es)

Lab Manager:  Miquel Ribot (mribot@ceab.csic.es)

Description

Equipments

Organic laboratory

Staff

Scientific manager:  Dra. Teresa Buchaca (buch@ceab.csic.es)
Lab Manager:  Dra. Montserrat Soler (msoler@ceab.csic.es)

Description

En aquest laboratori es preparen mostres per a realitzar talls histològics en parafina. També hi ha una petita àrea de treball per a la preparació de mostres diverses.

Equipments