• Encarregat de manteniment dels edificis que conformen el CEAB.
  • Actua d’interlocutor amb les empreses externes de serveis que col·laboren en la gestió de funcionament i seguretat del centre.
  • Tasques de recolzament logístic, segons les necessitats, en les activitats que es desenvolupen al centre.