Graduada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona. Estudiant de màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics a la Universitat de Girona.
Interessada en l’ecologia d’aigües continentals i en la ficología, així com en l’avaluació de com el canvi climàtic, nous contaminants com plàstics i la distribució demogràfica afecten els serveis ecosistèmics fluvials.
Al CEAB estic realitzant la meva TFM en el projecte Plastic0pyr, el qual avalua la presència de plàstics en ecosistemes pristins de muntanya. El meu treball se centra principalment en la presa de mostres de biofilm, en l’anàlisi de la captació de nutrients i de la producció primària, i en la variació de la composició d’espècies de diatomees en diferents materials plàstics i naturals que han estat incubats en ecosistemes terrestres i aquàtics de muntanya.