Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona.

Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural per la Universitat de Barcelona.

Interessada en l’ecologia d’aigües continentals.