Llicenciada en Biologia (Universitat de Barcelona, 1994). Treballa en espècies invasores en el medi marí i en caracterització de la qualitat de les aigües marines costaneres.  Vinculada al CEAB-CSIC des de 1995, duent a terme diversos projectes de vigilància de la qualitat de les aigües litorals de Catalunya, en funció de les comunitats macroalgals; i prevenció, detecció i seguiment d’espècies invasores.

Camps de Recerca:

 • Ecologia de les algues invasores a la Mediterrània
 • Aplicació d’Índexs de Biopolució en aigües marines
 • Disseny i desenvolupament de metodologies per avaluar la qualitat de l’aigua dins de la Directiva Marc de l’Aigua Europea
 • Aplicació de les comunitats bentòniques en l’avaluació de la qualitat ambiental de les aigües costaneres
 • Biologia, ecologia i taxonomia de macroalgues marines

Camps d’Interès:

 • Espècies invasores
 • Espècies introduïdes
 • Caulerpa taxifolia
 • Caulerpa racemosa
 • Womersleyella setacea
 • Acrothamnion preissi
 • Asparagopsis taxiformis
 • Asparagopsis armata
 • Codium fragile